Beste ouder/voogd,

Recent kregen we een aantal meldingen binnen omtrent een “koekjesverkoop ten voordele van de scouts”. We willen graag benadrukken dat dit geen actie is van Scouts Zeedustra Koksijde. Op dit moment hebben wij slechts één actie, de wc-papier-verkoop ten voordele van het jinkamp, die wegens huidige corona-maatregelen tijdelijk is stilgelegd. Daarnaast zijn onder huidige maatregelen deur-aan-deur verkopen verboden!

Hoe herken je als een steunactie wel effectief van ons is? Hieronder geven we een lijst, in aflopende volgorde van frequentie. Over het algemeen vermijden we deur-aan-deur verkopen, en vinden steun-acties meestal plaats op openbaar domein of aan de scoutspoort. Ook worden acties steeds medegedeeld via onze facebook-pagina en site.

Lijst met mogelijke acties

  • Een actie is ten voordele van de jins en hun jinkamp. Je kan de jins vragen naar het telefoonnummer van de leiding of groepsleiding om het te verifieren.
  • Een actie is ten voordele van de givers en hun giverwerking. Je kan de givers vragen naar het telefoonnummer van de leiding of groepsleiding om het te verifieren.
  • Een actie is in kader van music-for-life. Deze worden steeds vooraf aangekondigd.
  • Een actie vind plaats op een scoutsevenement (ouderavond, inschrijvingsdag,…)
  • Een (sponsor)actie ten voordelen van een scoutsfuif. Deze worden steeds contractueel gestipuleerd.
  • Andere uitzonderlijke acties, die niet opgenoemd zijn in bovenstaande lijst, zijn steeds aangekondigd op onze facebook-pagina en site

Wij betreuren ten diepste dat valse verkoopacties de ronde doen, en zo onze trotse scoutswerking in verlegenheid brengen. Wij hopen dat deze snel beeindigd worden.

Een stevige scoutsgroet,
Matthieu, Orly en Sare
Groepsleiding Scouts Zeedustra

Categorieën: Scoutsnieuws