Scouting en Covid-19

De scouts kan in september opnieuw opstarten. Omdat het bijzondere tijden zijn, gelden er ook bijzondere maatregelen om het scouting-gebeuren zo veilig mogelijk te maken voor iedereen. Daarom hebben wij volgende maatregelen genomen, geldend onder code zwart [30 NOV2020].

Voorwaarden

 • Wie 3 dagen voorgaand aan een activiteit ziek is, blijft thuis. Je bent dus 3 dagen symptoom vrij.
 • Behoort een lid tot een risicogroep, dan mag hij meedoen aan de activiteit, mits toestemming van ouder, voogd of huisarts.
 • Alle aanwezigheden worden steeds geregistreerd in kader van contact tracing.
 • Voorlopig kunnen jojo’s, givers en jins niet naar de scouts!

Het correct inschatten van gezondheidstoestand van uw zoon en/of dochter, die voldoet aan bovenstaande voorwaarden, ligt bij de ouders en/of voogd.

Scouts Zeedustra Koksijde kan leden naar huis sturen indien wij finaal oordelen dat niet aan juiste gezondheidstoestand voldaan werd.

Veilig naar de scouts

Voor de activiteit

 • Rondom het scoutsterrein handhaven wij een mondmaskerplicht.
 • +12 jarigen nemen steeds een mondmasker mee naar de scouts
 • Wij vragen aan ouders om bij het afzetten van uw zoon en/of dochter de koer niet te betreden, alsook onmiddellijk vertrekken.
  Indien het te druk is, wacht u best nog even in de auto met uw zoon en/of dochter. Er is steeds leiding aanwezig om te coördineren.

Tijdens de activiteit

 • Elke zondagmiddag worden de aanwezige leden geregistreerd in het logboek. We houden dit logboek één maand bij, nadien wordt deze vernietigd.
 • -12: alle activiteiten kunnen met max 50 personen. We zetten bij voorkeur in op maximaal buitenspelen.
 • De mondmaskerplicht wordt toegepast voor leiding en ouders aanwezig op scoutsterrein en tijdens het spel.
 • Elke tak-bubbel krijgt eigen sanitaire voorzieningen en speelruimte.
 • Hygiëne-maatregelen, zoals voldoende handen wassen, enz. blijven van kracht.
 • Contactspelen worden vermeden.
 • Overnachtingen zijn niet meer mogelijk.

Na de activiteit

 • Leden vertrekken per bubbel naar huis, om samenloop te vermijden.
 • De scoutsshop werkt momenteel enkel via bestelling.
 • Vermijd samenscholing voor de poort.